mm福利色诱视频极品美女

mm福利色诱视频极品美女

此方名虽利气而实补气也。如灌下腹中渐温暖,不可拘帖数,外用热手在单衣上,从心揉按至腹,常热火暖之,一两时,服生化汤四帖完,即神清。

不知肝性最急,血门不闭,其血直捣于胞胎,胞胎之系,通于心肾之间,肝血来冲,必断绝心肾之路;胎因心肾之路断,胞胎失水火之养,所以堕也。治法宜引肝之血,仍入于肝,而腹疼自已矣。

每食前好酒调下。上水二钟,姜三片,枣二枚煎,食远温服。

治上盛下虚,上盛则头目昏眩,痰实呕逆,胸膈不快。过期,紫血有块,亦血热也,必作痛,加香附、黄连。

若产日久,形气俱不足,即当大充气血,安神定志,服至药力充足,其病自愈。 苍术白术黄芩黄柏竹沥姜汁陈皮半夏茯苓甘草一方治骨软风腰膝疼,行履不得,遍身瘙痒。

 升腾于上焦则脾胃易于分运,降陷于下焦则脾胃难于运化。盖肝虽属木,而木中实寄龙雷之火,所谓相火是也,相火宜静不宜动∶静则安,动则炽。

Leave a Reply